start maatschap 😃

Iedereen is enthousiast en positief. Jullie willen aan de slag, de focus ligt op praktische zaken. Er zijn nauwelijks irritaties.

De manier van samenwerken, het gezamenlijk doel en belang moeten nog uitkristalliseren. Daardoor werkt ieder voor zich is er een vaak onzekerheid; pas ik in de groep, wat verwachten we van elkaar, wie doet wat en wil ik dat wel zo?

Aanpakken / Forming

Deze fase begint zodra jullie besluiten een maatschap te vormen. En soms bij grote veranderingen in een bestaande maatschap, zoals een nieuwe maat, een andere locatie of nieuwe wet- en regelgeving.

Het vertrouwen en wij-gevoel gaat groeien. De omgang is beleefd en afwachtend.

Een maatschap groeit van een verzameling zelfstandig werkende professionals naar een hechte, effectieve en plezierige samenwerking. Die ontwikkeling maakt een aantal fasen door met herkenbare knelpunten.

Ik combineer expertise op het gebied van groepsgedrag, organisatiecultuur en communicatie met kennis over werkprocessen. Daarmee ondersteun ik maatschappen bij het herkennen en oplossen van knelpunten en ontwikkelen van een stevige samenwerking.

Risico’s

  • Alles kost (te)veel tijd. Omdat er uit voorzichtigheid en onzekerheid niet wordt doorgepakt op afspraken en structuur.
  • Er is geen leiding die de stappen bepaalt. Daardoor kan het begin overweldigend voelen. ‘Zoveel te doen, waar beginnen we!’.
  • Onzekerheid. je weet nog niet zoveel van elkaar professioneel of persoonlijk. Soms heb je de neiging om dingen zelf te doen in plaats van de verantwoording te delen. Omdat je niet weet hoe een verzoek valt of omdat je nog niet voldoende vertrouwen hebt in de manier waarop een ander het aanpakt.
  • Onduidelijkheid, de taakverdeling is nog niet helder. Dat vergroot de kans op misverstanden en fouten. Hierdoor kunnen dingen blijven liggen of blijkt iedereen hetzelfde aan te pakken.
  • Omdat persoonlijke en groepsgrenzen nog vaag zijn, kan de basis voor onbegrip en irritatie gelegd worden.

Doen

Wat kun je doen om de maatschap soepel van start te laten gaan?
Leer elkaar beter kennen, professioneel en persoonlijk. Daardoor ontstaat sociale zekerheid, je weet wat je aan elkaar hebt.
Tijdverlies en misverstanden voorkom je door vanuit het gezamenlijk doel ,de taakverdeling en de organisatiestructuur te bespreken. Zorg dat jullie inzicht krijgen in alle taken die bijdragen aan jullie doel, ook niet cliƫntgebonden. Wie bestelt de koekjes of de software, wie regelt de schoonmaak?

Kick off Traject

In drie dagdelen

  • leer je elkaar nog beter kennen, persoonlijk en professioneel
  • krijgen jullie concrete handvatten voor effectieve besluitvorming en vergaderingen
  • ontdekken jullie de succesfactoren voor een goede samenwerking en hoe jullie die kunnen implementeren

Meer informatie?

Meer informatie over de werkwijze, mogelijkheden en tarieven? Bel 06 11 274 214 of mail info@lauravdbrink.nl