Professional

Als zelfstandig professional ben je goed in je vak. Naast de inhoudelijke kennis en ervaring zijn er algemene inzichten en vaardigheden die je kunt ontwikkelen om met meer plezier en succes te werken.

Soms doe je dat omdat het leuk is, soms omdat je in een situatie zit waarin je tijd, energie en misschien zelfs inkomen verliest en er iets moet veranderen. Ik help je dan snel een stap verder.

In de loop van je leven bouwt iedereen een pakket aan kwaliteiten, kennis, ervaring en vaardigheden op. Afhankelijk van de situatie kan dat pakket nuttig zijn bij het samenwerken of juist remmende onderdelen hebben. Coaching kun je zien als begeleiding bij het vergroten van inzicht in dat pakket en bij de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden.

Wil je gericht aan een specifieke vaardigheid werken dan kun je ook een training overwegen. Met theorie en oefening in een groep werken aan een thema.


samenwerkbegeleiding

Ik denk met je mee, zie patronen en doe suggesties. Niet vanuit theoretisch model A of B, hoewel zo’n kapstok soms praktisch is. Inzicht in je interactie, kwaliteiten en ontwikkelpunten helpen om je doel te bereiken. Daarnaast is het fijn om support te krijgen bij het doorzetten met de veranderingen.

Want veranderen is in de drukke praktijk van alledag vaak lastig.

Zodra jouw vraag duidelijk is, maken we een stappenplan en tijdspad. Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek, dan bespreken wat ik voor jou kan doen.

  • Je verwachtingen helder krijgen en overbrengen
  • Motivatie en energie vergroten
  • Minder conflict en misverstanden
  • Je doelen stellen en halen
  • Constructief feedback geven of krijgen
  • Assertiviteit vergroten
  • Plezieriger werken door anders communiceren

Dit zijn voorbeelden van doelen waarbij ik kan helpen met het krijgen van inzicht in kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden en het uitbreiden van vaardigheden.

Maak een afspraak