Meer maatschap

Begonnen in een maatschap omdat je méér wilde?

Begon je met samenwerken in een maatschap omdat je méér wilde?
Meer winst, meer plezier in het werk, meer kennis in huis, meer ruimte, meer ervaring delen, meer professionaliteit, meer zichtbaarheid, meer concurrentiekracht.

En levert het op sommige punten minder op dan verwacht?
In veel maatschappen komt er een moment waarop de winst van het samenwerken tegenvalt.
Er kan van alles spelen.

 • Belangen en doelen die botsen
 •  Er komt een nieuwe maat bij en dat is wennen
 • Het aansturen van medewerkers is pittig
 • Besluitvorming is traag
 • Conflicten sudderen lang door
 • De maatschap is  meer ‘los zand’ dan een geheel
 • De presentatie naar buiten is niet goed
 • En in het ergste geval wil een maat opstappen of raakt burn-out

Je kunt wachten tot het zich vanzelf oplost…of wil je nú een oplossing?

Minder tijdverlies en spanning, meer resultaat.

Wanneer het in de maatschap niet lekker loopt, ligt dat vaak aan de onderlinge communicatie: overleg, afspraken, openheid, het gaat niet zoals jullie willen, de praktische organisatie en presentatie van de maatschap kan scherper.
Meestal versterken verschillende oorzaken elkaar. Die herkennen en oplossen, is lastig als je midden in de dynamiek zit. Bovendien is oplossingen aandragen, terwijl je zelf ook belangen hebt, niet eenvoudig.

Advies en begeleiding

Wanneer zoek je als maatschap advies of begeleiding bij het ontwikkelen van meer maatschap?

 • Bijvoorbeeld als de sfeer en resultaten slechter worden. Constructieve geschillen zijn goed, je hoeft geen vrienden te zijn. Niet alles hoeft soepel te lopen. Maar wat als conflicten oplopen of blijven sluimeren, er veel geroddeld wordt, mensen letterlijk ziek worden van de spanning?
 • Of als jullie heel plezierig samenwerken, maar elkaar niet durven aanspreken op resultaten, uit angst voor een slechtere sfeer? 
 • Maar ook een verandering van locatie, een nieuwe maat of groeiplannen kunnen een directe aanleiding zijn.
 • En natuurlijk is de wens om beter te communiceren, strakker te plannen, een visie te ontwikkelen, doelen te stellen soms aanleiding om samen aan tafel te gaan zitten
Advies

Werken in een maatschap heeft specifieke knelpunten en fasen. Ik analyseer deze snel en ken de juiste aanpak.

 

lees meer

Coaching
Ik versterk de communicatie, vertrouwen en teamgeest, met persoonlijke of groepsgesprekken.

lees meer

Pick my Brain
Wil je een snelle oplossing voor een concrete vraag over samenwerken? Pick my brain.

lees meer

Cursus
Een samenwerkthema ‘op maat’ aanpakken. Vraag een workshop aan voor de maatschap.

lees meer

‘Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success’

Henry Ford

Contact

Wat jullie als maatschap nodig hebben om succesvol te zijn, is nooit model x of y. Daarvoor zijn er teveel factoren die invloed hebben op de samenwerking: omgeving, geschiedenis, de ontwikkelfase, sterke kenmerken van de maatschap en persoonlijke eigenschappen om maar wat te noemen.  
Ik heb een paar werkvormen die passen bij veel voorkomende vragen en de fasen waarin een maatschap zich ontwikkelt. De basis is altijd aandacht voor verbinding,  open communicatie en de wil om oplossingen te vinden voor wat niet werkt.  Ik ben goed in precies dat aan reiken wat jullie helpt een sterkere maatschap te vormen.

Mijn ervaring als communicatie- en projectmanager zet ik in bij het aanscherpen van werkprocessen en planning. 
Geen eindeloze trajecten maar oplossingsgerichte spellen, workshops, advies en begeleiding naar een effectievere en plezierige manier van werken.

Contact

Vraag of opmerking