goed samenwerken: advies en begeleiding

Haal meer uit jullie maatschap
Wanneer vraag je als maatschap om advies of coaching voor de samenwerking?
Meestal als de sfeer slechter wordt en de resultaten tegenvallen. Een beetje spanning is goed, constructieve geschillen prima. Maar wat als conflicten oplopen of blijven sluimeren, er veel geroddeld wordt, mensen letterlijk ziek worden van de spanning?

Of wat doe je als jullie heel plezierig samenwerken, maar elkaar niet durven aanspreken op resultaten, uit angst voor een verpeste sfeer? Wat als je de ander(en) heel aardig vindt maar het niet lukt om de maatschap een stap professioneler te organiseren? De buitenwereld niet ziet wat jullie allemaal kunnen?

Allemaal heel goede redenen om advies of begeleiding in te zetten voor Meer Maatschap!

Afspraken voor een goede samenwerking
Je kiest als zelfstandig specialist voor een maatschap en brengt kennis, ervaring, geld of goederen en je netwerk in. Hoeveel dat waard is voor de maatschap als geheel en wat de maatschap jou op gaat leveren, daar moeten afspraken over worden gemaakt. Waarbij de grote lijnen vaak in een maatschapscontract zijn vastgelegd.

Thema's voor maatschappen

Samen professioneel een organisatie opzetten en runnen is een continue proces dat niet altijd soepel loopt. Bij mij kun je terecht als je aan de slag wilt om de samenwerking in de maatschap effectiever te maken. Zodat er minder tijd en energie verloren gaat en meer resultaat wordt behaald.

Hieronder zie je een aantal thema's waar vaak vragen over zijn. Een minder geslaagde samenwerking is meestal een gevolg van meerdere factoren die elkaar beïnvloeden. Ik ben goed in het analyseren en oplossen van de knelpunten.

Kosten, winst en verschillen.
De inzet en kosten van de één hebben direct invloed op de winst van de ander. Verplichtingen als locatie-contracten, materiaal aanschaf, medewerkers en inhuur moeten door alle maten worden goedgekeurd. Dat vraagt om openheid over belangen en doelen, het accepteren van verschillen en een gezamenlijke besluitvorming.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden vloeien niet voort uit een functie, iedereen is immers specialist en heeft een min of meer gelijke rol in de maatschap.  Vaak is er geen 'leiding'. Toch zijn er naast de core-business heel veel zaken die geregeld moeten worden, van wie het toilet schoonmaakt tot wie de promotie regelt of medewerkers aanstuurt. Afspraken hierover moeten helder zijn, evenals wat de acties zijn als iemand zich er niet aan houdt.

Organisatie. Samen een maatschap runnen, vraagt om structuur, planning en organisatie. Dat vraagt tijd, overzicht en een gezamenlijk belang en doel.

Wat kan ik voor jullie doen?

Iedere samenwerking kent een aantal ontwikkelingsfasen met de daarbij behorende problemen. Ik herken die en help jullie bij het oplossen van de problemen. Daarbij gebruik makend van de sterke eigenschappen die jullie maatschap heeft.

Ik ben goed in het versterken van onderling vertrouwen, de communicatie en teamgeest.

Inzicht in elkaars voorkeuren en valkuilen bij interactie, open communicatie, vertrouwen zonder dat je 'vrienden' moet zijn, luisteren, constructieve feedback... zomaar wat onderwerpen die een rol kunnen spelen bij het winnen van tijd, geld en verminderen van irritatie.

En ik heb veel ervaring met het opzetten van werkprocessen, planning en communicatie.

Een goede organisatie van de activiteiten en het overleg in de maatschap, voorkomt spanningen en misverstanden. Na één of meer gesprekken, soms wat vragenlijsten of observatie,  bespreek ik wat ik voor mogelijkheden zie om de samenwerking te versterken. Dan overleggen we samen welke -mix van- oplossingen bij jullie passen. Met advies, begeleiding, training, help ik jullie naar een effectievere en plezierige manier van werken.