goed samenwerken: advies en begeleiding

Haal meer uit jullie maatschap
Wanneer vraag je als maatschap om advies of coaching voor de samenwerking?
Meestal als de sfeer slechter wordt en de resultaten tegenvallen. Een beetje spanning is goed, constructieve geschillen prima. Maar wat als conflicten oplopen of blijven sluimeren, er veel geroddeld wordt, mensen letterlijk ziek worden van de spanning?

Of wat doe je als jullie heel plezierig samenwerken, maar elkaar niet durven aanspreken op resultaten, uit angst voor een verpeste sfeer? Wat als je de ander(en) heel aardig vindt maar het niet lukt om de maatschap een stap professioneler te organiseren? De buitenwereld niet ziet wat jullie allemaal kunnen?

Allemaal heel goede redenen om advies of begeleiding in te zetten voor Meer Maatschap!

Afspraken voor een goede samenwerking
Je kiest als zelfstandig specialist voor een maatschap en brengt kennis, ervaring, geld of goederen en je netwerk in. Hoeveel dat waard is voor de maatschap als geheel en wat de maatschap jou op gaat leveren, daar moeten afspraken over worden gemaakt. Waarbij de grote lijnen vaak in een maatschapscontract zijn vastgelegd.

Thema's voor maatschappen

Die afspraken zijn in drie thema's te splitsen:

Het verdelen van de kosten, winst en schuld, meestal op basis van inbreng van geld, tijd en expertise.
De inzet en kosten van de één hebben direct invloed op de winst van de ander. Dat is indirect in iedere organisatie het geval, maar in een maatschap wordt het erg zichtbaar Gezamenlijke verplichtingen als locatie-contracten, materiaal aanschaf, medewerkers en inhuur moeten door alle maten worden goedgekeurd.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden vloeien niet voort uit een functie, iedereen is immers specialist en heeft eenzelfde rol in de maatschap. Toch zijn er naast de core-business heel veel zaken die geregeld moeten worden, van wie het toilet schoonmaakt tot wie de website regelt. Afspraken hierover moeten helder zijn, evenals wat de sancties zijn als iemand zich er niet aan houdt.

Organisatiestructuur. Samen een maatschap runnen, vraagt om structuur, planning en organisatie van de randvoorwaarden.

Samenwerken aan eigen doel

Je bent zelfstandig ondernemer en wilt  gewoon 'je ding doen' en niet teveel bezig zijn met overleg, afspraken, geregel en onderling gedoe. Soms kost het werken in een maatschap (te)veel tijd en energie, voor te weinig resultaat.
Het kost tijd om elkaars inbreng te horen en op één lijn te komen. En energie omdat er soms spanningen ontstaan als dat niet lukt. En omdat het verschillen zichtbaar maakt die je liever zou vermijden. Verschillen in doelen, belangen en communicatiestijlen. Die weer tijd vragen als je ze gaat bespreken.

De min of meer gelijkwaardige samenwerking in een maatschap, is daarbij een extra uitdaging. Als niemand het recht heeft de knoop door te hakken, kan het lang duren voor er een besluit is genomen.

Wil je minder stress en meer resultaat? Ik motiveer, faciliteer jullie bij verbeteringen en kan op verschillende manieren jullie samenwerking ene boost geven.

Wat kan ik voor jullie doen?

Iedere samenwerking kent een aantal ontwikkelingsfasen met de daarbij behorende problemen. Ik herken die en help jullie bij het oplossen van de problemen. Daarbij gebruik makend van inzicht in de sterke eigenschappen en knelpunten van jullie samenwerking.

Ik ben goed in het versterken van onderling vertrouwen, de communicatie en teamgeest.

Inzicht in elkaars voorkeuren en valkuilen bij interactie, open communicatie, vertrouwen zonder dat je 'vrienden' moet zijn, luisteren, constructieve feedback... zomaar wat onderwerpen die een rol kunnen spelen bij het winnen van tijd, geld en verminderen van irritatie.

En ik heb veel ervaring met het opzetten van werkprocessen, planning en communicatie.

Een goede organisatie van de activiteiten en het overleg in de maatschap, voorkomt spanningen en misverstanden. Na één of meer gesprekken, soms wat vragenlijsten of observatie,  bespreek ik wat ik voor mogelijkheden zie om de samenwerking te versterken. Dan overleggen we samen welke -mix van- oplossingen bij jullie passen. Met advies, begeleiding, training, help ik jullie naar een effectievere en plezierige manier van werken.