goed samenwerken: advies en begeleiding

Samenwerkadvies en coaching 
Wanneer vraag je als maatschap om advies of coaching voor de samenwerking?
Meestal als de sfeer slechter wordt en de resultaten tegenvallen. Een beetje spanning is goed, constructieve geschillen prima. Maar wat als conflicten oplopen of blijven sluimeren, er veel geroddeld wordt, mensen letterlijk ziek worden van de spanning?

Of wat doe je als jullie heel plezierig samenwerken, maar elkaar niet durven aanspreken op resultaten, uit angst dat de sfeer dan wordt verpest? Wat als je de ander(en) heel aardig vindt maar het niet lukt om de maatschap een stap professioneler te organiseren? De buitenwereld niet ziet wat jullie allemaal kunnen?

Allemaal heel goede redenen om advies of begeleiding in te zetten voor Meer Maatschap!

Een maatschap is een bijzondere vorm van samenwerken
Je kiest als specialist voor een maatschap en brengt kennis, ervaring, geld of goederen en je netwerk in. Hoeveel dat waard is voor de maatschap als geheel en wat de maatschap jou op gaat leveren, daar moeten afspraken over worden gemaakt. Waarbij de grote lijnen vaak in een maatschapscontract zijn vastgelegd, al is dat niet verplicht.

Thema's voor maatschappen

Die afspraken zijn in drie thema's te splitsen:

Het verdelen van de kosten, winst en schuld, meestal op basis van inbreng van geld, tijd en expertise.
De inzet en kosten van de één hebben direct invloed op de winst van de ander. Dat is indirect in iedere organisatie het geval, maar in een maatschap wordt het erg zichtbaar Gezamenlijke verplichtingen als locatie-contracten, materiaal aanschaf, medewerkers en inhuur moeten door alle maten worden goedgekeurd.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden vloeien niet voort uit een functie, iedereen is immers specialist en heeft eenzelfde rol in de maatschap. Toch zijn er naast de core-business heel veel zaken die geregeld moeten worden, van wie het toilet schoonmaakt tot wie de website regelt. Afspraken hierover moeten helder zijn, evenals wat de sancties zijn als iemand zich er niet aan houdt.

Organisatiestructuur. Samen een maatschap runnen, vraagt om structuur, planning en organisatie voor de communicatie en uitvoering van activiteiten.

Succesvol samenwerken zonder afstemmen en afspraken?
Lijkt je dat wel wat: geen overleg over waar tijd en geld aan wordt besteed, niet 'uitvechten' wie wat doet, elkaar niet aanspreken als het mis gaat?

Helaas, vanaf het begin doelen stellen, goede afspraken maken en de ontwikkeling hiervan blijven volgen is in iedere samenwerking belangrijk voor een geslaagd resultaat en goede sfeer.

De vorm van een maatschap, met min of meer gelijkwaardige samenwerking, is daarbij een extra uitdaging. Als niemand het recht heeft de knoop door te hakken kan het lang duren voor er een besluit is genomen, Bovenstaande thema's vragen allemaal overleg, niet eenmalig maar structureel.
Veel zelfstandig ondernemers willen graag sparren maar hebben een hekel aan gestructureerd overleg. Omdat het tijd kost om elkaars inbreng te horen en op één lijn te komen. Omdat het spanningen geeft als dat niet lukt en omdat het verschillen zichtbaar maakt die je liever zou vermijden. Verschillen in doelen, belangen en communicatiestijlen.

Goede organisatorische randvoorwaarden, open communicatie en een gezamenlijk belang en doel zijn de voorwaarden voor een geslaagde maatschap.
Als jullie daarbij wat steun kunnen gebruiken, kan ik op verschillende manieren jullie samenwerking versterken. Soms is het genoeg om inzicht te krijgen in wat er speelt, soms wil je samen wat knelpunten oplossen of heel gericht werken aan bijvoorbeeld de vergaderstructuur.

Wat kan ik voor jullie doen?

Iedere maatschap doorloopt een aantal ontwikkelingsfasen met bepaalde kenmerkende problemen. En iedere samenwerking heeft sterke eigenschappen en knelpunten. Het begint hoe dan ook altijd met een  gezamenlijk belang en doel die de reden voor het samenwerken vormen.

Doel van de samenwerking
Vaak zijn maten het eens over een abstracte of praktisch belang voor het werken in de maatschap; zichtbaarheid, winst, een betere locatie. Terwijl er onderling verschillen zijn over wat dat betekent voor de manier van werken en persoonlijke belangen. Dat kan ervoor zorgen dat ieder voor zichzelf werkt en er weinig gezamenlijkheid wordt ervaren. Door die verschillende visies te bespreken zonder ze te willen veranderen,  ontstaat er meer eenheid.

Voor werkelijk samenwerken en goed resultaat is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op respectvolle omgang, heldere afspraken en verwachtingen.
Dat wil niet zeggen dat alle belangen gelijk zijn en er geen meningsverschillen zijn of dat iedereen bevriend is. Elkaar aanspreken, verschillen en positieve 'aanvaringen' zijn juist onmisbaar voor goede resultaten!

Je vertrouwt er wel op dat het gezamenlijk belang groot is, er geen 'spelletjes' worden gespeeld, dat er openheid is ook over problemen. En dat ieders mening gehoord wordt zonder over de persoon te oordelen.

Ik ben goed in het versterken van dat vertrouwen en teamwerk.

Daarbij is de manier waarop de activiteiten en het overleg in de maatschap zijn georganiseerd,  belangrijk voor een goed resultaat en weinig stress. Als alles goed geregeld is zijn er minder misverstanden en fouten en dat scheelt veel energie en stress.

En ik heb veel ervaring met het opzetten van werkprocessen, planning en communicatie.

Na één of meer gesprekken, misschien met behulp van wat vragenlijsten of observatie bespreek ik mijn analyse van de verbeterpunten. Dan overleggen we samen welke -mix van- oplossingen bij jullie passen. Met advies, begeleiding, training, help ik jullie naar een effectievere en plezierige manier van werken.