Samenwerken in een maatschap

Als zelfstandig professional kies je voor een maatschap of coöperatie omdat je elkaars kennis, netwerk en ervaring aanvult en kunt gebruiken. 

Samen sta je sterker en heb je klanten meer te bieden.

Het delen van investeringen in materiaal, werkruimte, administratie en profilering vermindert de druk en zorgt dat je professioneler kunt werken.

In de praktijk is dat resultaat niet zo vanzelfsprekend.

De manier waarop het samenwerken is georganiseerd, hoe er met elkaar wordt gesproken (of over elkaar, langs elkaar, door elkaar.... :-)) het zijn vaak struikelblokken.

Plezier in de maatschap

Doelgericht samenwerken

Als zelfstandig professional ben je gewend om je eigen zaken te regelen, besluiten te nemen naar eigen inzicht, een beeld neer te zetten van je diensten dat voor jou klopt. 

Wanneer je dan in een maatschap stapt en af moet stemmen met partners, misschien medeverantwoordelijk bent voor medewerkers, moet je anders gaan werken. Dan kunnen er situaties ontstaan waar je niet goed raad mee weet.

• Concrete afspraken maken over taken en investering in tijd en geld is soms moeilijk.
• Je bots met een partner omdat persoonlijke belangen, manier van werken of communiceren verschillen.
• Het lukt niet om elkaar op afspraken en prestaties aan te spreken zonder de sfeer te verpesten. 
• Je bent veel meer tijd kwijt aan overleg en werk voor ‘de maatschap’ dan je wilt.
• Er is geen duidelijk gedeeld belang en doel vastgelegd.

Zulke situaties kunnen de oorzaak zijn van fouten, misverstanden en conflicten die de motivatie en inkomsten doe afnemen. Omdat klanten de problemen oppikken, mensen opbranden, zich minder inzetten voor de maatschap of uit de samenwerking vertrekken.
Misschien realiseer je je dat wel, maar omdat je als partners gelijkwaardig samenwerkt, kan niemand verandering ‘afdwingen’. Zo sleept de situatie zich vaak voort.

Als ervaren communicatieadviseur en projectmanager zie ik snel hoe we de maatschap succesvoller kunnen maken.  Door met jullie te praten, misschien eens mee te kijken bij een overleg of een vragenlijst te laten invullen, krijg ik inzicht in de patronen en knelpunten. Samen stellen we dan doelen en gaan we op een praktische manier werken aan een effectieve en plezierige samenwerking.

Dat kan met advies, sparren, training, gesprekken of een mix daarvan.

Wil je werken in een maatschap zonder stress? Maak nu een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.